ดูบทความฝาครอบพลาสติก Plastic covers

ฝาครอบพลาสติก Plastic covers

ฝาพลาสติกใชครอบฝากระป๋องที่มีการ Seam ปิดฝาโลหะแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อป้องกันฝุ่นผงละออง
2. เพิ่มความแข็งแรงไม่ให้ก้นกระป๋องซ้อนทับกันโดยตรง
3. เพื่อความสวยงามและสร้างภาพลักษณ์สินค้าให้มีความโดดเด่น

15 พฤศจิกายน 2560

ผู้ชม 760 ครั้ง

Engine by shopup.com