ดูหน้า

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ FOOD GRADE

Food GraDE

Sterilisation Products


ทางเลือกสำหรับการกำจัดเชื้อโรค และรา ที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ผลิตอาหาร (ไม่ใช่สารกันบูด หรือกันเน่าเสียที่เติมลงไปในอาหาร) ซึ่งนำมาใช้ในกระบวนการผลิต เช่นทำความสะอาดเครื่องใช้ อุปกรณ์เครื่องครัว พ่นฆ่าเชื้อในอากาศ ในห้องแพค ฆ่าเชื้อในภาชนะบรรจุ หรือล้างทำความสะอาดวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิต โดยต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีสภาพเป็น Food Grade  โดยในที่นี้บริษัท ลาซสเตป จำกัด จะแนะนำสารเคมีที่จะมาใช้ ที่ได้รับความนิยม เป็น  2 กลุ่ม

  • กลุ่ม แอลกอฮอลล์
  • กลุ่มคลอรีน

ซึ่งประสิทธิภาพ และลักษณะการใช้งานแตกต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์ ทั้งสองประเภท ได้ทำการทดสอบ และวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น นำเข้ามาและผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว 

  • Uses-to prevent mold on moon cakes, raw food, fruits, pastries, and cakes,
    Pasteuriser 77 can eliminate dustfall bacteria and inhibit E. coli O-157 
  • Comfosy ability to kill germs, including bacteria, virus, Nero, Rot, Rsv and mold.

All use for the cutting board, counter top surface, table, mixing bow, bottles, container...

It can inhibit the relationship of bacterial reproduction for a long time, so it is often used when making cakes. When making muses, because the heating temperature cannot be too high, there are some bacteria with strong vitality, it is difficult to use heating to sterilize , But if you spray this, you can add another layer of protection. Every Japanese master sprays a few times before using any kind of equipment to ensure the hygiene of the equipment before starting to make food ... The food is not only delicious, Eat more safely. Clean ... 

COMFOSY
FOOD GRADE BACTERIA AND MOLD KILLER
MADE IN JAPAN
(Food safe Chlorine Disinfectant)

Comfosy Water is a high-performance disinfectant. Food Grade is safe for young children. Does not irritate the skin Has the ability to kill germs, including bacteria, virus, Nero, Rot, Rsv and mold. Our products have certificate of disinfection from institutions from Japan and FDA.

เชิญร่วมกิจกรรม เมื่อลูกค้าไปเยี่ยมเราที่บริษัทอย่าลืม
Check in ถ่ายรูป และ แชร์
รับฟรีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ FOOD GRADE

 

DOVER PASTEURISER77

FOOD GRAE DISINFECTANT STERILIZER
MADE IN JAPAN
(Food safe Ethanol disinfectant)

Pasteuriser 77 is the first brand of antibacterial agent used by Japanese pastry chefs, restaurant, bakery and hotel.
Characteristic--Alcohol made from 100% sugarcane. It is reassuring to use. The effect of high-purity green tea extract can inhibit bacterial reproduction for a long time after use.


27 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 1197 ครั้ง

Engine by shopup.com